duminică, 29 noiembrie 2009

Nu uitaţi! Clubul dramaturgilor!

Nu uitaţi că luni de la ora 17, la centrul din J.L. Calderon nr. 39, aproape de intersecţiile cu Batiştei şi Maria Rosetti va avea loc Clubul Dramaturgilor. În program lectura în primă audiţie cu piesa Misterul pianinei de Horia Gârbea. În deschidere vor lansa volume de teatru Mircea M. Ionescu şi Nicolae Havriliuc. Spectacolul durează aproximativ 60 de minute. Vor urma discuţii moderate de dl. Mircea Ghiţulescu.

sâmbătă, 28 noiembrie 2009

De la Tîrg. Trăiască genurile "mici"

Azi, sîmbătă 28 noiembrie, am fost la tîrgul Gaudeamus unde am participat şi cuvîntat la lansările unor cărţi foarte frumoase:

1. Bookatăria, povestiri şi poeme pentru copii superb ilustrate de Stela Lie şi o echipă de plasticieni, textele fiind semnate de 21 de scriitori între care Florica Bud, Mircea Cărtărescu, T.O. Bobe, Grete Tartler, Elena Vlădăreanu. Coordonatori - Florin Bican şi Stela Lie. Volumul a apărut graţie sponsorizării generoase a unei singure persoane, un om de afaceri iubitor de literatură. Cinste lui!
2. La vînătoarea de rîşi, povestri umoristice de Ion Bogdan Martin, debut în literatură al unui talentat scenarist TV, la editura Coresi. La aproape 50 de ani, I.B. Martin a debutat cu succes în faţa unui public numeros şi cald.

Am mai participat, fără a rosti cuvinte dar cu plăcere, la lansarea unei antologii de proză SF pe care am recomandat-o călduros juriului AFCN şi care, din fericire, a obţinut finanţarea meritată. Cartea a fost oferită GRATUIT celor prezenţi. Între autori, nume grele ale genului precum Sebastian A. Corn, Liviu Radu, Dănuţ Ungureanu, editor fiind Societatea Română de SF şi Fantasy. Cartea s-a lansat împreună cu volumul excelent al lui Florin Manolescu "Mentaliştii" şi a beneficiat de un strălucit eseu oral despre SF al lui Angelo Mitchievici.

Mi s-a consolidat convingerea că genuri precum literatura pentru copii, umorul şi SF-ul nu trebuie ignorate de cititori şi de critici, cu atît mai puţin de organismele de finanţare.

joi, 26 noiembrie 2009

Iată, vine un-sol de pace!


O explicaţie necesară

Cu ocazia Conferinţei Naţionale a Uniunii Scriitorilor şi a şedinţei Consiliului Naţional al USR din care facem parte, m-am întîlnit cu dl. Dan Cristea, redactor şef al revistei Luceafărul de dimineaţă şi m-am convins de faptul că articolele publicate de revista pe care o conduce nu au avut scopul de a mă prejudicia voit în raport cu un alt candidat în alegerile pentru postul de preşedinte al Asociaţiei Scriitorilor Bucureşti şi nu au constituit o campanie electorală mascată în defavoarea mea. Am acceptat scuzele prezentate de dl. Dan Cristea pentru publicitatea excesivă făcută unui alt candidat în revista pe care o conduce şi la existenţa căreia am contribuit esenţial, contribuţie recunoscută de dl. Dan Cristea. La rîndul meu, am prezentat domnului Dan Cristea scuze pentru termenii în care l-am acuzat de parţialitate şi ingratitudine. În aceste condiţii, am convenit să considerăm închisă şi depăşită orice ostilitate reciprocă şi să ne recunoaştem unul altuia dorinţa sinceră de a colabora în continuare ca membri ai aceleiaşi Asociaţii (Luceafărul de dimineaţă). Domnul Dan Cristea a convenit să analizăm cît mai curînd, împreună cu ceilalţi membri ai Asociaţiei, activitatea culturală şi situaţia financiară ale acestei asociaţii şi ale revistei omonime cu bună credinţă şi transparenţă deplină. Ca urmare, renunţ deocamdată la orice acţiune juridică în legătură cu Asociaţia Luceafărul de dimineaţă şi aştept cu încredere o întîlnire a membrilor în care să analizăm situaţia revistei şi măsurile necesare pentru existenţa ei şi pentru atingerea scopurilor pe care ni le-am propus împreună. (Horia Gârbea)

Juriile premiilor Uniunii Scriitorilor ediţia 2009

Consiliul USR întrunit în şedinţa din 24 noiembrie 2004 a ales prin vot secret Juriile USR pentru anul în curs, premii ce vor fi decernate în anul 2010.

JURIUL PENTRU NOMINALIZĂRI

Paul Aretzu
Dan Cristea
Horia Gârbea
Mircea Ghiţulescu
Vasile Spiridon

JURIUL PENTRU DECERNAREA PREMIILOR

Al. Cistelecan
Cornel Ungureanu
Mircea A. Diaconu
Adrian Popescu
Nicolae Oprea

marți, 24 noiembrie 2009

Cărţi noi. Anghel Gâdea - Teroare şi tăcere

Anghel Gâdea Teroare şi tăcere, Editura Tipoalex, puţin notorie din păcate. Autorul, născut în 1935, a trăit pe viu dramele cooperativizării şi teroarea complementară, dar a şi reconstituit din documente tragedia ţăranilor terorizaţi atunci în Câmpia Română, mulţi ucişi fără ezitare pentru că au refuzat absurda colectivizare. Alte articole culese în volum cuprind secvenţe memorialistice despre lumea literară a anilor 1970-1980, momente descrise cu umor negru de provincialul care încerca să intre în literatură, frînat -fără a şti de ce- de cenzură sau doar de “jocurile” confraţilor, în straniul balet al acestora între curaj şi laşitate, interese de grup şi trădări individuale.

Consiliul USR din 24 noiembrie 2009


Marţi 24 noiembrie, Consiliul Uniunii Scriitorilor din România s-a întrunit la sediul Uniunii sub conducerea preşedintelui său, domnul Nicolae Manolescu, reales cu o zi înainte. Au fost prezenţi 56 de membri dintre cei 68 aleşi de filiale. Membrii Consiliului au ales prim-vicepreşedintele şi pe cei doi vicepreşedinţi ai USR şi Comitetul Director al Uniunii. Au mai fost aleşi componenţii juriului de nominalizări pentru premiile USR şi ai juriului pentru decernarea acestor premii, membrii comisiei sociale a Uniunii. Consiliul a ales cu majoritate largă, la propunerea preşedintelui, prim-vicepreşedintele în persoana domnului Varujan Vosganian şi vicepreşedinţii pentru administraţie internă – Gabriel Chifu şi pentru relaţii externe – Irina Horea. Aceştia fac parte de drept din Comitetul Director ca şi preşedintele Uniunii. În Comitetul Director au mai fost aleşi: Horia Gârbea, Nicolae Prelipceanu, Doina Cetea, Cassian Maria Spiridon, Mircea Mihăieş, Dumitru Chioaru, Nicolae Oprea, Leo Butnaru, Alexandru Dobrescu, Szilágyi István (reprezentant al comisiei pentru minorităţi). Comitetul Director se va întruni în prima şedinţă de lucru în luna ianuarie a anului 2010. Tot atunci va avea loc următoarea şedinţă a Consiliului care va alege celelalte comisii ale Uniunii (de validare, de cenzori, de relaţii externe etc.) - În imagine Szilágyi István şi Nicolae Manolescu, Mangalia 2009

10 poeti de marcă pe blogul poeţilor bucureşteni

Citiţi pe blogul poeţilor bucureşteni: poezieasb.blogspot.com zece poeme/grupaje ale unor autori consacraţi. Unul şi unul! Trimiteţi şi dvs. la adresa mea e-mail, horiagarbea@gmail.com, textele cele mai frumoase. Intenţia mea este de a alcătui o antologia on-line de profesionişti care să fie şi o replică la siturile de "poezie" şi un exemplu pentru ce poate fi lirica în secolul XXI. Nu depăşiţi însă 1500 de semne!

luni, 23 noiembrie 2009

Nicolae Manolescu reales preşedinte USR


Azi 23 noiembrie 2009, după o şedinţă de 5 ore, Conferinţa Naţională a Uniunii Scriitorilor din România l-a ales prin votul a 344 de delegaţi pe criticul Nicolae Manolescu preşedinte al Uniunii pentru încă un mandat de 4 ani. Scorul final a fost Nicolae Manolescu 174 voturi, Nicolae Breban - 76, Dan Mircea Cipariu - 38, Constantin Stan - 36, Ştefan Agopian - 17, voturi nule - 3. Deşi unii dintre cei prezenţi au criticat vehement conducerea lui Nicolae Manolescu din mandatul 2005-2009 şi gestionarea fondurilor Uniunii, la vot el a avut cîştig de cauză fără să promită nimic spectaculos peste programele curente derulate în precedentul mandat. Mîine 24 noiembrie, va avea loc şedinţa Consiliului USR care va alege vicepreşedinţii, Comitetul Director şi comisiile de lucru ca şi Juriile USR.

duminică, 22 noiembrie 2009

Cărţi noi. Flavius Lucăcel Ceai de fluturi – Butterfly Tea, teatru

Flavius Lucăcel Ceai de fluturi – Butterfly Tea (versiunea în engleză de Mădălina Cadariu), Editura Limes. O piesă în două acte, atipică şi greu reprezentabilă care arată mai degrabă disponibilitatea drmaturgului din Cluj pentru scenarii onirice decît calităţile de dramaturg. Pe-alocuri textul poate aminti de piesele lui Gellu Naum dar fără neliniştea de pictură metafizică din acestea. Oricum, o încercare insolită de la care un regizor ar putea porni pentru a realiza practic orice ar dori (un pamflet antirăzboinic, o comedie feerică etc.). Replicile nu sînt strălucit de absurde şi în general aerul de normalitate - pe care autorul îl impune adesea unui text care are altă miză decît rigoarea - trag spre pămînt “zborul de fluturi” fantezist care se ghiceşte că ar fi fost planul iniţial. De reflectat, oricum.

Cărţi noi. Nicolae Havriliuc - Măştile reglabile, teatru

Nicolae Havriliuc - Măştile reglabile, Editura Tracus Arte. Volumul profesorului “perfect”, cum îl denumeşte în prefaţă Mircea Ghiţulescu, cuprinde patru texte scurte ale unor farse care schiţează pe-alocuri şi elemente de teoria textului teatral, autorul fiind un cronicar dramatic şi istoric al teatrului. Deunăzi, Nicolae Havriliuc se arătase cititorilor şi în ipostaza de poet. El are o mare dorinţă de a se exprima şi îşi speculează intens mobilitatea şi cunoştinţele. Obsedat de propriul discurs, dramaturgul nu vrea să-şi seducă ipocritul cititor, ci eventual să-l convingă prin enunţuri de la catedră.

sâmbătă, 21 noiembrie 2009

Horia Gârbea în dialog cu Varujan Vosganian:

Un fragment semnificativ dintr-un interviu lung care va apărea în următorul număr al revistei „Ramuri”

Horia Gârbea: Sînteţi, presupun, un om foarte bogat, iar foarte tînăr nu mai sînteţi. De ce nu renunţaţi la politică în favoarea literaturii sau a simplei contemplări al lumii de pe puntea unui iaht? Vă place puterea? Vă place mai mult literatura?

Varujan Vosganian: Printre scriitori pot fi socotit un om bogat, pentru că nu scriu ca să-mi câştig pâinea, ci ca să-mi câştig linistea. Printre oamenii politici, mă pierd pe la mijlocul clasamentului. Îmi place puterea pentru că nu-mi plac nici plictiseala, nici neputinţa şi nici umilinţa. Dacă privesc înapoi spre viaţa mea, cred că sentimentul e reciproc, şi puterea m-a plăcut pe mine. De la grădiniţă şi până azi am fost mereu şef. Chiar şi în armată ori la puşcărie unde, datorita muşchilor mei, am fost desemnat şef peste ceilalţi patruzeci de arestaţi cu care împărţeam celula de la Jilava. Cred, însă, că puterea prin scris e mai statornică decât puterea obţinută prin vot. În artă, alegerile au loc cel mai devreme odată la mileniu. Se mai fac uneori, e drept, şi anticipate dar asta numai când arta se contaminează prea mult de manierisme şi oportunisme. Prefer puterea pe care o dă literatura. Arta e singura îndeletnicire umană care învinge făra să lase în urmă învinşi şi cucereşte fără să umilească. Un om cucerit prin artă devine aproapele şi nu duşmanul tău. E o putere care nu trebuie să lupte ca să biruie, ci dimpotrivă. Arta e pavăza învinşilor, nu a biruitorilor.

joi, 19 noiembrie 2009

23 XI 2009 - Conferinţa Naţională a USR

Nu uitaţi că luni, pe 23 noiembrie, de la ora 9, va avea loc la Teatrul Naţional Bucureşti, în sala Amfiteatru Conferinţa Uniunii Scriitorilor din România. Cei peste 300 de delegaţi vor asculta raportul preşedintelui USR şi programele candidaţilor pentru această funcţie, apoi îl vor alege pe preşedintele USR al următorilor 4 ani!

miercuri, 18 noiembrie 2009

Covorul de o mie de dolari şi pisica din Ohio (o povestire)

La Istanbul, gazdele amabile ale schimbului nostru de experienţă ne-au rezervat în program cîteva ore de bazar. Bazarul mare într-o zi şi a doua zi cel egiptean. Ce să iei din Turcia? Neapărat un covor! Sub influenţa unei povestiri de Jeffrey Archer, dar şi cu de la mine putere, eram decis să-l iau şi să mă tocmesc. Ştiam desigur că nu mai e loc în casă pentru niciun covor, dar asta nu conta.
Timp nu aveam prea mult, deci am găsit repede un magazin mic dar arătos, o boxă de bazar de fapt, şi am cerut covoare aşa, cam la 60 pe 90 de centimetri, valiza fiind oricum plină. Îndată mi s-au arătat specimene dintre care unul superb. Avea cam 70 de centimetri pe 120, mătăsos să-l mîngîi, magnific lucrat şi reprezentînd “arborele vieţii”, tema turcă de predilecţie. După mîrîieli admirative şi inevitabilul:
-Where are you from?
-From Romania.
-Aha, Romania! “Ce face? Bine?”
Am trecut la negocieri. Cît costă?
-O mie de dolari!
-O mie? Imposibil. Nici dacă zboară.
-Ştiu că România are dificultăţi economice. Îl las pentru dumneata la 800.
-Exclus, iartă-mă. Eu vreau unul de cel mult 80 de dolari.
-Asta nu avem. Trebuie să te conduc la prietenul meu Selim.
A luat-o înainte, ne-am răsucit pe la cîteva cotituri ale bazarului uriaş şi am ajuns la prăvălia lui Selim. Acesta avea cafeaua făcută şi m-a poftit, ceea ce în Turcia nu se refuză, deşi eu de felul meu nu beau cafea.
Domnul Ilham a plecat la standul lui cu covoare de o mie de dolari, iar Selim mi-a arătat colecţia lui de covoare de optzeci. Unul mi-a plăcut în mod special. Avea cam 70 de centimetri pe 120, mătăsos să-l mîngîi, magnific lucrat şi reprezentînd “arborele vieţii”. Era mai frumos decît al lui Ilham.
-E de mătase? zic.
-Mătase curată!
-E lucrat de mînă?
-Aş, zice. E un covor de 80 de dolari. Vezi aici? E “arborele vieţii”.
-Văd, zic eu. Dar noi în România trecem printr-o criză. Aşa că nu pot să-ţi dau decît 50 de dolari.
-E mare criza la voi!
-Da, uriaşă. Voi o duceţi mai bine.
-Bine, spuse Selim. Atunci dă 60 şi ia-l.
Mi l-a împachetat frumos, l-a pus într-o sacoşă pe măsură şi ne-am urat să ne revedem cu bine.
Nu i-am spus soţiei mele nimic de covor. Să fie o surpriză.
I-am spus doar că i-am luat un superb colier cu pietre mari şi aproape preţioase. Povestea colierului o s-o spun altă dată.
Cînd am ajuns, am despachetat cu gesturi rituale covorul.
-Uite covorul! Cum să vii din Turcia fără un covor? Ai fi crezut că m-am dus de fapt la Amsterdam să mă destrăbălez, nu la Istanbul.
-Drăguţ, zice ea. O să aibă Dosia pe ce să stea.
-Niciodată! Cum să stea mîţa pe covor de mătase, cu arborele vieţii, de o mie de dolari?
-O mie? Ai dat o mie de dolari pe chestia asta?
-Tu ce crezi?
-Sper că glumeşti! De fapt nici nu aveai la tine atîţia bani.
-Sigur că glumesc. I-am spus că în România e criză şi mi l-a lăsat cu zece dolari. Dacă ţii seama că pe un tricou de copil am dat cinci dolari, nu e rău. Dar asta nu înseamnă că o să stea Dosia pe el. Ştii că data trecută, din altă ţară, am adus un covoraş de lînă de 40 pe 40? Pe care nici nu l-am despachetat? Pe el o să stea Dosia.
Am pus covoraşul de lînă sub o vitrină şi mîţa, care adoră lucrurile noi ca toate pisicile, s-a şi urcat pe el. După două minute dormea ca pe un covor de mătase şi zburător pe deasupra.
De fiecare dată cînd mă uit la covorul lui Selim, mătăsos ca şi cum ar fi din mătase, ceea ce mă îndoiesc, cu “arborele vieţii”, ceea ce e sigur, îmi place şi mai mult. Mă gîndesc îndată ce american bogat o fi cumpărat acelaşi covor de la Ilham cu o mie de dolari şi ce pisică din Ohio o dormi pe el în faţa şemineului.

Gînduri închinate Metrorexului

Dacă nu se potolesc cu greva pînă pe 23, Conferinţa USR va fi în suferinţă de cvorum! Vă reamintesc ca trebuie sa avem 2/3 prezenţă. Totuşi trag speranţa că în vederea (sau în cinstea) zilei de 22 totul se va aranja. Să circulaţi bine şi să trăiţi cum puteţi.

marți, 17 noiembrie 2009

Ziua cea mai lungă a Uniunii Scriitorilor…

… Nu va fi cea de luni 23 noiembrie, cînd se va alege Preşedintele! Ci, ca şi în cazul zilei Z din 1944, a doua zi, 24 noiembrie, cînd se vor alege Vicepreşedinţii, Comitetul Director, Juriile, Comisiile… Pare simplu. Dar, după o interpretare a statutului, aplicată la nivelul secţiilor ASB şi filialelor, cei aleşi trebuie să aibă jumătate plus unul din voturile exprimate! Va dura ceva!
Dacă prevederea nu s-ar aplica, mergîndu-se în ordinea descrescătoare a voturilor, ca acum patru ani, s-ar pune sub semnul întrebării interpretarea aplicată la filiale. Deci toţi cei aleşi de Consiliu în CD şi comisii trebuie să aibă jumătate plus unul din voturile exprimate. Altfel, vor fi mai ilegitimi decît… ei înşişi, care au fost aleşi cu ½ plus unu de filialele lor.
Pentru cunoscători, e clar cît va fi de greu ca toţi cei 9 din comitet (alţi patru fiind preşedintele şi vicepreşedinţii), nu mai zic de comisii, să întrunească asemenea număr din cei vreo 50 de electori. O negociere prealabilă e absolut necesară ca şedinţa să nu dureze 48 de ore sau trei zile, ca nunţile din basme. De notat că la precedenta alegere de Comitet Director (iunie 2005) NICIUNUL dintre cei aleşi nu a avut “jumătate plus unu” din voturile Consiliului, în capul listei fiind Varujan Vosganian, subsemnatul (HG) şi Szilagy Isztvan, toţi cu cîteva voturi sub jumătate dintre cele exprimate.

luni, 16 noiembrie 2009

"Cafeaua domnului ministru" - un ecou din Botoşani


"Politica e arta posibilului", spun personajele lui Horia Garbea, in spectacolul montat la Teatrul Mihai Eminescu din Botosani de tanarul regizor Alexandru Avadanei, cu Eduard Sandu, Irina Mititelu, Floriţa Ţugui. Oricat de pamfletar, tangential cu realitatea sau aluziv s-ar dovedi textul lui Horia Garbea, incarcatura politica, sociala, psihica oferita de lupta electorala a acestor zile ofera spectatorului o mai buna perceptie a cuvintelor, perceptie pe care, de altfel, a si mizat din plin regizorul. Chiar daca textul lui Horia Garbea este, din nefericire pentru noi, absolut valabil in oricare moment de dupa 1989, Alexandru Avadanei a "adus la zi" piesa, fara sa prejudicieze in vreun fel viziunea dramaturgului, dimpotriva. "Cafeaua domnului ministru", un spectacol montat in nenumarate teatre din tara, cu sute de reprezentatii, parea ca nu mai poate oferi nicio surpriza publicului. Urmarind spectacolul Teatrului botosanean, putem spune ca textul, regizorul si actorii s-au intalnit la momentul potrivit, in locul potrivit.
(cf ştiri.botoşani.ro)

duminică, 15 noiembrie 2009

Cărţi noi. Angelo Mitchievici - viziuni deloc angelice


Remarc cu plăcere povestirile lui Angelo Mitchievici din volumul Cinema, Editura Polirom. Universitarul constănţean, redutabil comentator de filme artistice, realizează un lucru neuzitat în literatura noastră: privirea existenţei prin opere cinematografice, cărora le dă o subtilă replică. Totuşi acesta este numai pretextul pentru nişte naraţiuni, mai degrabă amare, chiar prea sumbre faţă de seninătatea şi umorul autorului, care se suţin prin ele însele, dincolo de aluziile la reperele din istoria filmului.

Cărţi noi. Ion Hobana ca prozator SF


În recentul volum găsim o selecţie foarte severă din proza scurtă a lui Ion Hobana, (Timp pentru dragoste, Editura Bastion). Autorul îşi concentează opera de ficţiune în trei cicluri: unul pe teme marine, altul pe tema timpului şi călătoriei temporale, al treilea pe cea - inevitabilă în SF - a călătoriei cosmice. Fiecare treime cuprinde doar cîte patru texte, aduse la zi cu meşteşug şi prin referinţe clare, uneori amuzante, la realitatea contemporană. Ca în orice ficţiune ştiinţifică, thriller, povestire insolită, fantasticul şi anticipaţia ştiinţifică se sprijină pe o puternică “ancoră” în realitate, în investigarea psihologiei umane, astfel încît intruziunea elementelor bizare şi a “descoperirilor” uimitoare devin perfect plauzibile.
Ion Hobana cunoaşte perfect lecţia “maeştrilor anticipaţiei clasice” şi are, simultan, cunoştinţe solide în domenii ştiinţifice, astfel încît trecerea spre fantezie nu este un delir, ci un pas oricînd posibil al umanităţii, mic, în fapt, imens în efigie. O calitate indiscutabilă a povestirilor lui Ion Hobana este, ca în cazul tuturor clasicilor SF, realizarea personajelor. Avem de-a face, precum la marile modele de tipul Wells, Lem, Asimov, King, cu oameni obişnuiţi, slabi şi sceptici, departe de tipul “superman”, pe care confruntarea cu neobişnuitul îi tulbură şi îi şochează. Dincolo de toate, povestirile lui Ion Hobana sînt excelent scrise, antrenante, pline de suspans dar şi de o reconfortantă căldură umană. Şi în SF, după subtitlul autorului, stilul calsic e unul “dulce”!

Carti noi. Alexandru George vs. globalizarea lingvistică


Volumul Povestea unor vorbe de Alexandru George este editat de merituoasa dar mai puţin vizibila Editură a Muzeului Literaturii Române. În el, Alexandru George adună texte ale sale mai vechi sau mai noi care conturează o poveste fascinantă. Aceea a reformării şi deformării limbii române vorbite ca şi a celei culte în ultimii 50-60 de ani de ani, autorul numărînd aproape 8 decenii de viaţă! În care a fost martor atent, susceptibil şi neconcesiv unei transformări a limbii române sub presiunea grea a ocupanţilor sau prin strecurarea insidioasă a împrumuturilor din limba oficială a imperiului vecin, apoi la siluirea limbajului, la împietrirea lui (termenul “limbă de lemn” fiind prea moale), în fine la anglicizarea idiomului nostru latin. Azi limba franceză pe care pînă şi un mic burghez o vorbea natural în urmă cu 5-6 decenii, nu mai zic de cele alte 4-5 precedente, a devenit – cum vrem s-o luăm- ori o cenuşăreasă, ori o prinţesă inaccesibilă, oricum nefrecventabilă. Concluzia lui Alexandru George, la capătul unei cărţi spumoase, amuzante, detaşate, accesibile oricui, fără pedanterie este fermă: “oare răspîndirea limbii engleze să devină neapărat un factor de unificare, aşa cum n-a izbutit să fie limba latină? Răspunsul se întrevede, el este categoric negativ”.

vineri, 13 noiembrie 2009

A început! Blogul poeţilor bucureşteni

Am înfiinţat blogul poeţilor bucureşteni, membri ai Asociaţiei Scriitorilor Bucureşti, filială a Uniunii Scriitorilor din România! Adresa: poezieasb.blogspot.com Deviza lui: Cele mai frumoase poezii! Vor fi postate:
1. Poezii ale membrilor ASB aflaţi în viaţă,
2. Poezii ale unor membri USR din alte filiale
3. Poezii ale unor debutanţi de mare talent sau nemembri USR remarcabili
4. Poezii ale unor membri ASB, USR dispăruţi, mai puţin cunoscute, comunicate de persoane de încredere.
5. Anunţuri privind evenimente legate de poeţi şi poezie.

Postările sînt supuse moderării mele ca proprietar de blog, la fel comentariile.
Propunerile de postări se trimit EXCLUSIV pe adresa mea horiagarbea@gmail.com. Postările vor fi publicate în ordinea priorităţilor de mai sus, nu mai des de un text pe lună şi nu mai mult de 5 texte pe an. Textele (publicate sau nu anterior) vor avea sub 1500 semne şi vor fi semnate cu numele complet sau cu pseudonimul folosit de regulă. NU SE PLĂTESC COLABORĂRI. NU SE PUBLICĂ NICI CLASICI, NICI TRADUCERI.

Clubul dramaturgilor, şedinţă în deplasare. 30 XI 2009

Luni 30 noiembrie, probabil la orele 17 va avea loc la Clubul Primariei sector 2 din strada J.L: Calderon nr. 39, o şedinţa specială a Clubului Dramaturgilor al Asociaţiei Scriitorilor Bucureşti.
Programul şedinţei care este deschisă publicului, cu intrare liberă, va cuprinde:
o lansare de carte: “Filozofia başcăliei”, teatru, Editura Play. Autor Mircea M. Ionescu şi o lectură publică cu actori a piesei “Misterul pianinei” de Horia Gârbea, regia Dan Tudor. Participă actori ai Teatrului Naţional Bucureşti şi ai Teatrului de Comedie. Voi reveni cu amănunte.

joi, 12 noiembrie 2009

O scrisoare importantă!

Vă redau mai jos un relevant schimb de emailuri cu un reputat scriitor român, mult apreciat de mine şi cotat sus de tot pe scara mea de valori, rezident în SUA, schimb care chiar ar putea naşte o dezbatere…


Dragă Horia,Şi mai e o ciudăţenie: cele trei romane (din sondajul meu de pe blog n.n.) nu prea circulă azi pe plan internaţional. Mai mult încă, ele se referă la lumi incomprehensibile cititorului american de azi, să zicem. Îţi spun asta ca să măsurăm perimetrul unde se situează valorile noastre, măsura modelelor noastre de excelenţă...
Cu prietenie,
B…


Dragă B…,Pui o problemă esenţială!
Aşa pare sa fie. Realităţile chineze sau vietnameze sînt sigur, scrise sau nu, de neînţeles pentru un european sau american. Înseamna însă ca ele nu există? Depinde cum sînt scrise. Înseamnă să limităm literatura la o fîşie îngustă de ceea ce e “inteligibil” şi pe plan internaţional ca şi cum bucătaria s-ar limita la Mac Donald că ăsta are gust (mijlociu) în toata lumea. Ar fi să nu se mai gătească nici cîine în Coreea şi Vietnam, nici sushi, nici sarmale, nici tandoori etc., ci numai hamburger de vită (porcul e prohibit în 1/3 din lume) în chiflă pufoasă... obligatoriu pufoasă.
Şi totuşi ai dreptate... Da, mă tem că se va ajunge la asta. Sigur, vor dispărea expresii precum "pară-n coadă", "opt şi cu-a brînzei nouă", "fa, dosădito, tu-ţi adineaurea mă-tii" sau îndemnul cinic, de un comic sec inegalabil, al lui Moromete către nevastă după ce Duţulache a mîncat brînza: "dă-i apă!", Ele sînt de pe acum ininteligibile nu numai pentru american, ci şi pentru bucureşteanul de ultimă oră. De Mateiu Caragiale ce să mai spun? 90 la sută dintre studenţii mei nu ştiu ce înseamna "fanţi" şi "birlici". Am aflat că, în Bulgaria, limba folosită în mod curent în poezia cultă este ininteligibilă pentru oamenii de rînd. CTP dădu deunăzi un interviu în calitate de "cel mai" ziarist de după 1989 şi spuse că, faţă de 1989, vocabularul oamenilor de presă s-a înjumătăţit.
Am văzut o comedie antiutopică americană cu unii criogenaţi care se trezesc peste 500 de ani într-o SUA ce vorbeste în onomatopee. Ce va face scriitorul? Va alege să-şi reducă vocabularul pîna la al Hertei Muller ca să ia Nobelul? Va recurge - eu am şi făcut-o în ultimul roman - la glosare şi note de subsol? Nici cea mai simplă aluzie mitologică nu va mai fi înţeleasă, că doar n-o să ceri bietului cititor, împovărat de ale vieţii, să ştie cine a fost Paris - personajul, nu oraşul - şi ce legătura are el cu mărul, alta decît Newton. O editură de la noi mă pistonează să accept un contract prin care să fac niste "digest" după Cervantes, Balzac şi Proust, eliminînd floricelele de stil, descrierile lungi şi mai ales termenii “ininteligibili”. Nu ştiu cum va supravieţui literatura, poate nu va supravieţui şi pace. În fond Divina Comedie este o splendidă vulgarizare în folosul celor ce nu ştiau latina şi anunţa o Renaştere... La fel dramele lui Hugo faţă de tragediile lui Corneille. Pierdem sau cîştigăm...? Cine ştie?

Cu drag,
Horia

miercuri, 11 noiembrie 2009

Un sondaj despre mari romane!

În deceniul 6 al secolului XX au fost publicate trei romane importante ale literaturii române, referitoare (mai ales) la România din perioada interbelică : Groapa de Eugen Barbu (n.1924), Cronică de familie de Petru Dumitriu (n.1924) , Moromeţii (vol.I) de Marin Preda (n.1922) . Cronică de familie acoperă o perioadă mai extinsă (1862-1955). Autorii aveau cam aceeaşi vîrstă. În opinia mea, niciunul dintre aceste romane nu a fost egalat încă în cei 50 de ani care le-au urmat. Pe care dintre ele îl preferaţi? Votaţi în sondajul alăturat!

marți, 10 noiembrie 2009

Conferinţa USR. Luni 23 ora 9 la TNB

Conferinţa Uniunii Scriitorilor va avea loc luni 23 noiembrie 2009, începînd cu ora 9.00 la Teatrul Naţional Bucureşti, Sala Amfiteatru. la ea vor participa delegaţii aleşi la adunările de filiale şi secţii, în normă de reprezentare de 1 la 6. Ei vor alege preşedintele Uniunii pe următorii patru ani.

vineri, 6 noiembrie 2009

Şedinţa Comitetului Director al ASB, prima după alegeri

Vineri 6 noiembrie 2009, la Centrul Cultural Calderon al Primăriei Sectorului 2, a avut loc prima şedinţă a Comitetului Director ASB, filială a USR, de după alegerile din 2 noiembrie, prezidată de preşedintele ales al ASB. Comitetul a dezbătut problemele curente, a stabilit principiile de alcătuire pentru Juriul ASB pentru cărţi apărute în anul 2009, a analizat situaţia finaciară a asociaţiei. Comitetul director, la propunerea preşedintelui, a ales-o în unanimitate ca vicepreşedinte al ASB pe doamna Lucia Verona. Cei prezenţi, împreună cu gazda, doamna Mihaela Popescu, director al Centrului Calderon, au toastat cu un pahar de şampanie pentru succesul noului Comitet Director, pentru colaborarea dintre ASB şi Primăria sectorului 2 Bucureşti, pentru scriitorii care poartă numele Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril ca şi cele derivate din aceste nume. Cei prezenţi au adresat urări speciale colegilor Gabriel Chifu, pentru apropiata sa onomastică, şi Olga Delia Mateescu pentru aniversarea zilei sale de naştere.

"Cafeaua domnului ministru" băută la Botoşani

Ieri, 5 noiembrie, a avut loc la teatrul din Botoşani premiera piesei "Cafeaua domnului ministru" de Horia Gârbea. Este a nu ştiu cîta montare a comediei care s-a mai pus la Bucureşti (în vreo 3 variante), Ploieşti, Satu Mare şi la radio. Cea mai fericită realizare a fost cea ploieşteană, regia Lucian Sabados, care s-a jucat la Bucureşti (Hanul cu Tei) şi la sediul din Ploieşti, ca şi în turnee, de peste 120 de ori între 2001 şi 2006. Piesa a fost tradusă şi publicată şi în engleză, franceză, italiană, sîrbă. Din păcate, nu cunosc numele regizorului din Botoşani, un debutant, care a ales piesa. Ma consolez cu gîndul ca nici Shakespeare nu a cunoscut toţi regizorii pieselor sale. Dacă treceţi prin Botoşani, vărsaţi o lacrimă de Ziua Europei (cînd se petrece acţiunea piesei, de un macabru umor) pentru succesul montării!

Dinu Grigorescu e membru al comitetului secţiei de dramaturgie

Domnul Dinu Grigorescu, cunoscut autor de comedii, e membru al comitetului secţiei de dramaturgie! A fost ales în această calitate de Adunarea Generală a secţiei din 17 septembrie 2009. Dintr-o regretabilă eroare, numele său a fost omis din lista publicată în "Luceafărul de dimineaţă". Vă rog să luaţi act de realitatea stabilită prin vot.

miercuri, 4 noiembrie 2009

Olga Delia Mateescu la aniversare

Peste doar cîteva zile, colega noastră marea actriţă şi distinsa scriitoare Olga Delia Mateescu va împlini un număr semnificativ de ani care nu înseamnă decît atestarea unei tinereţi permanente. Îi urez din toată inima La Multi Ani Fericiţi!

Primul interviu de reales

Va semnalez interviul luat de Larisa Ionescu in Evenimentul Zilei. De citit la

http://www.evz.ro/articole/detalii-articol/874493/Manolescu-Breban-si-Agopian-se-lupta-pentru-sefia-scriitorilor-/

Herta Muller - ipostaza decepţionantă

În Convorbiri literare nr.10/2009 (octombrie) apar trei foarte scurte schiţe de Herta Muller. Foarte proaste, dar şi vădit prost traduse de cineva care şi-a lăsat doar iniţialele H.F. Dacă apăreau semnate nu de o laureală Nobel, ci de un debutant din Tecuci, tot n-ar fi scăpat cu calificativul "pasabil". Mare e grădina lui Alfred Nobel!

Înapoi la unelte. Doamnele scrisului

A trecut febra alegerilor la ASB. Revin la scris-citit. Semnalez în grabă cîteva cărţi: Elena Vulcănescu “Mitul de sub casă” Ed. Convorbiri literare – poezii inedite, foarte originale, prefaţă subsemnatul. Un vers memorabil: “De la Goya, bunicul păstrase jobenul, asumîndu-şi toată aventura onirică”. Florica Bud “Reparăm onoare şi clondire” Ed. Limes, cu o postfaţă de Gh. Grigurcu. Tablete de scriitor incisive, jucăuşe, proze scurte ironice, despre politichie şi amor. Un titlu : ”Motanul şi literatura”. Lucia Ovezea “Patru femei” , Editura Vox, postfaţă de Aura Christi – roman de dragoste tipic, cumsecade. Maria-Ana Tupan “Modernismul şi psihologia – Încercare de epistemologie literară”, Ed. Academiei. Carte pretenţioasă, dificilă, doctă, captivantă totuşi în felul ei, compusă din eseuri relativ independente. De reţinut mai multe dar, mai ales, cel intitulat “Dracula: dublul hipnotic”. Deci… patru doamne şi toate patru pe drumul bun al literaturii în modalităţi foarte diferite între ele.

Multumiri

Multumesc şi de aici tuturor celor care m-au felicitat pentru realegerea de la ASB!
O sa caut să nu dezamăgesc pe nimeni, oricît de greu ar fi.
Azi dimineaţă la ASB am inceput să scriu un scurt email la 9.30. L-am putut expedia abia la ora 13.30. In restul timpului... treabă.

luni, 2 noiembrie 2009

Alegeri ASB

Azi 2 noiembrie a avut loc prima Adunare Generala ASB de dupa 1990.Dupa prezentarea raportului de activitate pe ultimii patru ani, cei prezenţi au votat pentru alegerea Preşedintelui ASB (anterior ales de comitetul asociaţiei). Rezultatul votului a fost: Horia Gârbea - 194 voturi, Constantin Stan - 66 voturi, Gelu Vlaşin - 19 voturi , Boris Marian - 5 voturi. Mulţumesc celor care m-au ales şi sper să fiu un bun preşedinte şi pentru ceilalţi. Mulţumesc colegilor care au numărat voturi, au coordonat adunarea, au fost, în general acolo. Regret că mulţi colegi au lipsit de la adunare. Mulţumesc colegilor care m-au ajutat cu sfaturile lor. O să caut să colaborez strîns cu toţi membrii comitetului ASB, cu comitetele de la secţii, cu cei aleşi în consiliul USR şi comisiile acesteia. Activitatea curentă a ASB e acaparantă. Sper să mă pot sustrage ei pentru a realiza proiecte culturale importante. Dar nu voi uita că, pentru un preşedinte al ASB, treburile rutiniere şi banale de fiecare zi reprezintă de fapt munca importantă şi creatoare de mici dar însemnate şi permanante satisfacţii. Ştiu că voi fi sunat duminica, noaptea, în vacanţe. Mi-am asumat de bunăvoie acest statut. Voi fi la dispoziţia dumneavoastră

Postări populare

Arhivă blog