duminică, 15 aprilie 2018

Prezentare a candidatului, alegeri Filiala București-Poezie a USR


          Prezentare a candidatului Horia Gârbea        

                                    Candidat la funcția de Președinte 
                  al Filialei București Poezie a Uniunii Scriitorilor din România

Date personale:
Horia–Răzvan Gîrbea (Horia Gârbea)
Născut la 10 august 1962, în București

De profesie inginer constructor (1986), doctor în inginerie civilă, ramura: științe tehnice (1999)
Ocupația: Cadru didactic universitar (conf. dr.) din anul 1990
Alte atribuții: Directorul Teatrului Dramaturgilor Români (din 2017), redactor la revista „Luceafărul de dimineață” a USR
Naționalitate și religie: română, creștin ortodox
Apartenență politică: fără
Starea civilă: căsătorit, un fiu

Activitate literară:

Peste 30 de volume de literatură publicate, dintre care 7 de poezie, 3 romane, 6 volume de teatru, 5 de critică și eseu, numeroase traduceri de teatru, poezie proză, în special din opera lui Shakespeare. 15 piese reprezentate în țară și în străinătate. Mai multe volume traduse în germană, engleză, suedeză, maghiară și prezențe în antologii cu texte traduse. Numeroase articole publicate în presa literară, în special cronici de literatură contemporană, eseuri. A ocupat numeroase funcții în presă, atît în publicații de largă circulație cît și literare, între 1990 și prezent: redactor-șef, redactor-șef adjunct, secretar general de redacție, redactor. Membru și președinte a numeroase jurii, comisii de evaluare, evaluator de proiecte AFCN etc.

Activitate în teatru, film, TV:

Piese reprezentate la numeroase teatre profesioniste, secnarii de film, scenarii de filme și emisiuni TV la principalele posturi TV, moderator de emisiuni culturale. Secretar literar și consilier artistic al Teatrului Toma Caragiu, Ploiești (1998-2008). Directorul Teatrului Dramaturgilor Români (din 2017).

Experiență managerială:

1990-1996 - acționar și redactor-șef adjunct al publicațiilor Phoenix (firmă privată)
2003-2013 – președinte al Asociației Scriitorilor București (filială a USR)
2013-2018 – președinte al unor filiale USR București.
2012-2013 -  vicepreședintele ICR
2017 -      - director al Teatrului Dramaturgilor Români

Premii și distincții:

Numeroase premii literare între care: Premiul USR de 3 ori (1999, 2014, 2016), Premiul Academiei Române (2001), Premiul „Andrei Bantaș”, acordat de juriul USR (2010). Distins cu Meritul Cultural în grad de cavaler (2004), înălțat la grad de ofițer (2010).Program de candidatură la funcția de președinte. Filiala București-Poezie USR


                                      PROGRAM

                             al candidatului Horia Gârbea
                                       la funcția de                 
Președinte al Filialei București-Poezie a Uniunii Scriitorilor din România


          Subsemnatul Horia Gârbea am avut funcțiile de președinte al Filialei București a USR între anii 2003 și 2013, președinte ales al filialei București –Dramaturgie (2013-2015) și interimar al Filialei București-Poezie a USR începînd cu luna octombrie 2015.

          La alegerile din 2018 candidez la funcția de Președinte al Filialei București-Poezie a USR. În această calitate îmi popun păstrarea liniilor principale ale acțiunii ca președinte interimar dar și fost președinte ASB, cu extinderea și diversificarea unor direcții. Astfel:

În domeniul instituțional

Voi asigura o legătură fluidă cu organismele USR și conducerea acesteia.
Voi reprezenta filiala neîntrerupt în Consiliul USR și Comitetul USR promovînd inițiative și luări de poziție în folosul filialei și membrilor săi.
Voi asigura permanent popularizarea acțiunilor majore al USR și participarea memvrilor filialei la acestea.
Voi asigura cu promptitudine informarea către USR și am înaintat propunerile și nominalizările solicitate de USR pentru laureații unor premii, participări la festivaluri și colocvii. Voi asigura participarea membrilor la programe culturale ale altor instituții. Voi propune constant, ca și în trecut, membrii Filialei la premii, distincții, ordine și medalii.
          Voi colabora intens cu alte instituții și organizații pentru realizarea unor acțiuni culturale și îndeplinirea unor obiective, făcînd parte din organisme comune, am înaintat propuneri și am participat la acțiuni în favoarea membrilor filialei dar și a membrilor USR. Între aceste instituții se numără: Ministerul Culturii și Identității Naționale, Institutul Cultural Român, Misiterul Românilor de Pretutindeni, Primăria Generală a Municipiului București, Primăria Sectorului 2, Muzeul Național al Literaturii Române, Societatea Română de SF și Fantasy, mai multe teatre bucureștene, mai multe Centre Județene pentru Conservarea și Promovarea Culturii. Cu toate aceste instituții am în prezent o relație apropiată, constructivă.
          Voi colabora mai strîns cu mai multe filiale USR din București și din țară cu care voi realiza și acțiuni comune, mai numeroase ca în trecut.
          Voi colabora eficient cu administrația Uniunii Scriitorilor cu care am avut relații de permanentă informare și sprijin reciproc, de colaborare bună și continuă timp de 15 ani. Cunosc îndeaproape aparatul administrativ al USR și procedurile de funcționare.

În domeniul financiar și al evidenței contabile
         
          Voi ține, ca și în trecut,  o evidență financiară strictă în colaborare cu serviciile financiare ale USR.
          În condițiile în care voi prelua acum o situație financiară stabilă, pentru că am realizat economii și am desfășurat acțiuni cu fonduri atrase, protejînd fondurile adunate din cotizații, vom avea fonduri pe care le voi gospodări eficient și transparent, în afara oricăror idei de risipă.
Mă voi preocupa de o bună colectare a cotizației, ca și în trecut.
          Voi contribui la asigurarea logisticii necesare activității filialelor București, constrînse de împrejurări, să funcționeze toate în același sediu. Inițiativa părăsirii vechiului sediu, în pericol de prăbușire și acum abandonat mi-a aparținut. Era singura soluție rațională.
          Voi asigura finanțarea unor acțiuni culturale, deplasări etc. avînd ca obiectiv păstrarea cheltuielilor la un nivel rezonabil.
Voi respecta regulile impuse de disciplina financiară a USR și legile în vigoare cu atît mai mult cu cît am experiență de manager.

În domeniul literar și editorial, de promovare a imaginii USR, a filialei și a membrilor lor

          Voi organizat decernarea premiilor anuale ale Filialei cu finanțarea unor Primării de sctor și a celei generale București. Reamintesc că această colaborare data din anul 2005, cînd am organizat decernarea premiilor  fostei ASB la Primăria sectorului 2. De atunci, această acțiune s-a defășurat neîntrerupt pînă în 2012 inclusiv, iar apoi, după desființarea ASB pînă în 2015 inclusiv.
          Voi face parte din jurii cînd voi fi invitat și voi căuta să obțin decernarea unor premii pentru membri ai filialei noastre.
          Voi face an de an pentru alte premii, între care de patru ori pentru premiile anuale FestLit Cluj, Premiile Academiei, ale unor concursuri naționale și interaționale ca Tudor Arghezi, pentru premiile Scriitorul Anului etc.
          Voi organiza lansări, prezentări și lecturi publice ale membrilor filialei cu volumele lor proprii și cu antologii ale filialei. Voi avea în vedere ca evenimentele să fie mediatizate și să asigur afișele și fotografiile necesare pentru achitarea onorariilor cuvenite membrilor prezenți. Voi participa cît de des voi putea le emisiuni radio și TV, popularizînd activitatea poeților bucureșteni.
          Voi participa la lansări, prezentări și lecturi publice ale membrilor filialei dar și ale unor debutanți pe care îi voi încuraja și îi voi atrage pentru a fi membri în viitorul apropiat, coborînd media de vîrstă a filialei.
          Voi scrie și în viitor note, cronici, recenzii despre volume ale membrilor filialei. Voi căuta ca și alți membri ai filialei să scrie mai des despre confrații lor și mai ales despre debuturi.
          Voi colabora activ cu edituri care promovează literatura contemporană și în special poezia, scriind prefețe și texte de întîmpinare pe coperțile volumelor unor colegi de filială.
          În calitate de redactor la revista Luceafărul de dimineață ca și de colaborator al altor reviste și edituri, voi promova textele membrilor filialei, ca și în trecut.
          Voi participa la lansări și prezentări de carte ale membrilor filialei nu doar în București ci și în provincie. Am sprijinit adesea publicarea unor grupaje și am făcut prezentări unor volume de poeți, membri ai filialei și chiar ai altor filiale ale USR, din afara țării atît în țară cît și în alte țări cu prilejul unor tîrguri, festivaluri etc. O voi face și în continuare.
          Voi colabora cu alte filiale USR și alte instituții, implicîndu-mă în organizarea unor evenimente. Astfel voi sprijini în continuare organizarea colocviilor anuale ale Fiulialei București-Critică literară, voi organiza, ca an de an, stagiune de stagiune, Clubul Dramaturgilor, manifestare a Filialei București-Dramaturgie. Voi continua  participarea efectivă, cu egida filialei, logistică și atragere de fonduri, an de an, la Colocviul de literatură SF și Fantasy, pe care l-am inițiat în 2010 și decernarea premiilor Ion Hobana, împreună cu SRSFF. Pentru toate acestea voi obține constant sprijin financiar și logistic de la Ministerul Culturii, ICR, instituții municipale.
          Voi realiza în continuare antologii ale Filialei București poezie, fără nicio cheltuială din partea filialei, exclusiv cu finanțare din exterior. O antologie a apărut în 2017, alta e aproape gata, vor urma și altele.

În domeniul evidenței și primirii membrilor

          Voi asigura evidența membrilor și voi căuta să existe situații clare privind membrii filialei. Acest domeniu este unul dificil, membrii filialei necomnunicîndu-și întotdeauna adresele și datele de contact, mulți neavînd vizibilitate pe internet, fiind adesea greu sau imposibil de găsit. Mulți dintre membrii filialei noastre locuiesc în străinătate, ceea ce face contactul cu ei mai dificil, în ciuda existenței mijloacelor de comunicare prin internet.Totuși lucrurile pot fi îmbunătățite și le voi perfecționa cu ajutorul membrilor comitetului cărora le cer sprijinul.
Voi căuta să fac propuneri și să le asigur aprobarea prin argumente solide privind unele modificări ale Statutului USR care să îl aducă la zi în raport cu realitatea: votul electronic și prin corespondență, Realizarea unui forum de dezbatere on-line, etc.
          Am reconstruit o pagină internet pentru evidență și comunicare cu membrii filialei și alți scriitori, am prezentat permanent nu numai pe pagina filialei, ci și pe Facebook acțiunile filialei. Am constatat că mijlocul acesta e mai accesibil și mai frecventat de membri și–am utilizat permanent, ca și emailul direct, cu condiția de a avea adrese valabile. Vom trece la un site mai extins, mai cuprinzător.
          Voi acționa pentru a primi noi membri, cu consultarea comitetului secției și cu maximă exigență. Comparativ cu alte filiale, mult mai puțin numeroase, Filiala București-Poezie a înaintat comisiei de validare propuneri puține ce, au fost acceptate în proporție de 100%. Voi căuta să atrag tineri și să obțin amendamente la regulamentul de primire care să ușureze calea tinerilor poeți către intrarea în USR. Cer celegilor din filială și în special celor din comitet sprijin total pentru această acțiune.
         
          Ca urmare solicit respectuos Adunării Generale a Filialei București-Poezie a USR să voteze alegerea mea în funcția de președinte al acestei filiale pentru următorul mandat.

                                                                             Horia Gârbea

Postări populare

Arhivă blog