miercuri, 10 februarie 2010

Cărți noi! Elena Emilia Vasilescu - Punctul de trecere, Editura Nouă

Cu trei cărți în trei ani, Elena Emilia Vasilescu nu este totuși o ferventă făuritoare de produse în serie. Dimpotrivă, versurile ei arată mai degrabă rezervă, economie de cuvinte, o aspră parcimonie. Textele sînt relativ scurte, versurile sînt enunțate grav, cu intenții apoftegmatice. Deseori, după o metaforă grandioasă, autoarea își retrage cuvintele, îi neagă măreția: viața e o navă maritimă, are siaj, dar siajul este ”o dîră băloasă de melc”. O atitudine contrastantă între (jucata) grandilocvență și denunțarea ridicolului și derizoriului din fapte și din cuvinte crează pînă la urmă echilibrul. Pe-alocuri poeta își mai denunță condiția de începătoare în naivități retorice (”brațele lungi ale viforniței”), dar discursul e în general bine controlat. Poezie de notație și spontaneitate, fără construcție, lirica Elenei Emilia Vasilescu interesează prin prospețime și lipsa de ostentație a expunerii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Postări populare

Arhivă blog