marți, 4 septembrie 2012

Shakespeare în Mileniul III. Micile plăceri ale traduceriiO dificultate a traducerii lui Shakespeare în metrul original este numărul - mare și așa - de cuvinte monosilabice ale limbii engleze pe care Shakespeare parcă le alege. Desigur, era mai simplu pentru el ca versificator, dar și pentru rostirea actorilor. În română e greu să potrivești atîtea cuvinte monosilabe, chiar recurgînd la aglutinări care nu fac bine rostirii și în principiu ar trebui reduse la minimum.

He but a duke / would have his son a king (10 silabe a 10 cuvinte)
And rise his i-ssue / like a lo-ving sire. (10 silabe 8 cuvinte)

El, nu-mai duce, / vrea pe fi-su re-ge, (11 silabe în 8 cuvinte)
Tru-dea ur-ma-șii / să-i ri-di-ce-n rang. (10 silabe 6 cuvinte)

*

Iată și capul marelui dușman
Ce ar fi vrut pe el a ta coroană. (8 cuvinte monosilabice + 1 de 3)
1 1 1 1 1 1 1 1 3
(That sought to be encompassed with your crown)
1 1 1 1 3 !! 1 1 1 (8 cuvinte monosilabice + 1 de 3)

Aici, în original, normal că „encompassed” se va pronunța în trei silabe.
În treacăt, atenție la „s”, nu e o eroare: sought!

Am remarcat însă că un cuvînt lung „costă” enorm în compunerea unui decasilab, chiar dacă ideea e întinsă pe două sau trei versuri. De obicei le afectează pe ambele sau pe toate trei. Dimpotrivă, găsirea unui număr mare de cuvinte monosilabice permite răsfățul cîte unui termen expresiv mai lung. Foarte rar se întîmplă ca în română să poți avea o structură de tipul: 2 - 2 -1 / 2 – 2 – 1 sau măcar 2 - 3 / 2 – 3. Eventual - în caz fericit – poți găsi cîte un 1-2-1-1 / 2-2-2 respectiv 1-1-1-2 / 1-1-1-3 ca mai jos

La cine să se / uite galeș leii?
Doar nu la fiara / ce le ia culcușul.

Desigur, cînd traduci, ritmul ți se impune oarecum instinctiv, nu stai să numeri „pe degete” măsura decît în cazuri foarte rare. Dar problemele le simți automat, în minte, „pe fundal”.

Se înîmplă rar să poți avea un singur cuvînt bisilabic pe vers (penultimul în exemplul dat mai jos) sau o succesiune de monosilabice să permită, cum ziceam, un termen sesizant cum e diminutivul batjocoritor „ochișori” (3 silabe) din ultimul vers al exemplului de mai jos:

Privește, York, prosopul înmuiat
În sînge scos din el cu vîrful spadei
De Clifford cel viteaz. E mort copilul
Și, dacă poți să plîngi, ți-l dau pe loc
Ca să te ștergi cu el la ochișori.

Firește că, la limită, poate fi luată în discuție exprimarea ideii cu un vers suplimentar, dar miza noastră este traducerea vers pe vers. Foarte rar am recurs la soluția dilatării unei idei din original cu un vers în plus, compensînd prin „mîncarea” altui vers de mai jos.

Toate exemplele sînt din Henric VI partea a III-a la care lucrez acum. Dar situația e identică și la alte piese.

Imaginea: Act I, scena 1.
Richard (țestei dușmanului): Vorbește tu și spune cum a fost! (bătălia n.m.)
variantă: Tu să le spui cum m-am purtat în luptă. (Thou speak for me and tell them what I did).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Postări populare

Arhivă blog