vineri, 25 mai 2012

William Shakespeare - Negustorul din Veneţia

În actul IV, scena 1, se află, între altele, celebrul monolog al Porţiei despre milă.
Iată un fragment în traducerea mea inedită ce va apărea în curînd la Editura Tracus Arte.


PORȚIA: Te cheamă Shylock?
EVREUL: Shylock mă numesc.
PORȚIA: Plîngerea ta nu e obișnuită,
Dar legile Veneției nu-ți impun
Să n-o pornești, dacă așa ți-e voia.
(lui Antonio) Ești debitorul lui, adevărat?
ANTONIO: Vai, așa zice.
PORȚIA: Polița aceea
E autentică?
ANTONIO: Da, recunosc.
PORȚIA: Atunci evreul să-ți arate milă.
EVREUL: Ce m-ar sili să fiu milos cu el?
PORȚIA: Nimic nu-i silnic cînd te-arăți cu milă.
Această însușire e ca ploaia
Căzînd din cer. De două ori sfințește:
Pe miluit ca și pe milostiv.
E preț înalt în tot ce-i mai de preț:
Mai mîndră pentru regi decît coroana.
Sceptrul îți dă domnia pămîntească,
Inspiră venerație și teamă
De majestatea proprie unui rege.
Dar mila e mai mult decît un sceptru,
Ea stă pe tron în inima regală
Și-i însușire chiar lui Dumnezeu.
Puterea pe pămînt este asemeni
Celei divine doar prin milă. Deci,
Evreule, cerînd dreptate, cată
Să înțelegi că mîntuirea ta
Nu în dreptate se găsește, ci în milă.
Toți ne rugăm de miluire și-nvățăm,
Rugîndu-ne, să fim îndurători.
Spun toate astea ca dreptatea ta
Să fie înmuiată azi în milă.
Iar dacă nu, desigur, venețiana
Justiție va trebui să dea
Sentința cuvenită contra lui.
EVREUL: Răspund de tot ce fac și cer dreptate:
Tot ce prevede polița pretind.
PORȚIA: Nu e în stare să-ți achite suma?
BASSANIO: Ba da, plătesc pe loc în fața voastră
O sumă dublă. Dacă nu-i destul,
Sînt gata să achit și înzecit.
Girez cu capul meu, cu mîini, cu suflet.
Dacă nici asta nu-i destul, vă spun:
Atinge culmile ticăloșiei.
(Dogelui) Acum, o dată, treceți peste lege
Și vă implor să stați în locul ei,
Greșind puțin pentru un mare bine,
Acestui diavol refuzîndu-i vrerea.
PORȚIA: Nu e posibil. Legea venețiană
Nu poate suferi o derogare
La placul nimănui, iar precedentul
Ar duce la greșeli tot mai adînci,
Primejdioase. Nu e admisibil.
EVREUL: Avem un Daniel ! Un Daniel
Veni să judece! Te venerez.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Postări populare

Arhivă blog