marți, 10 mai 2011

Cărți noi! Dumitru Chioaru - Noi developări în perspectivă, Editura Limes, critică * *


Poetul optzecist Dumitru Chioaru este și un comentator al poeziei contemporane și s-a referit în primul său volum cu titlul „Developări în perspectivă” (2004) la operele clegilor săi de generație. Cu acest volum, el trece la poezia promoțiilor 90 și 2000 exprimînd ideea că trei promoții succesive: 80-90-2000 alcătuiesc o formă de continuitate a creației lirice. Prin aceasta, acceptînd criteriul temporal al ivirii promoțiilor lirice „pe decenii”, precum postula Laurențiu Ulici, el se deosebește de acesta în împărțirea generațiilor (trei promoții = o generație), alipind, justificat de altfel, cred eu, ultimele trei promoții lirice, avînd și avantajul de a avea acces la lirica noilor veniți după 2000, pe care, din nefericire Ulici nu i-a mai prins pentru a-și revizui, eventual, punctul de vedere. Mai importante decît aceste periodizări, care nu corespund unor situări valorice, sînt comentariile și judecățile poetului care a citit cu atenție demnă de respect lirica mai tinerilor confrați. În volum apar opiniile sale critice despre 18 nouăzeciști și 18 douămiiști, stîrnind bănuiala că Dumitru Chioaru a vrut să țină și numeric o cumpănă dreaptă între promoțiile recente, care, deși neantagonice, se privesc reciproc cu o anumită suspiciune. Descifrările și demonstrațiile ca și judecățile de valoare ale lui Dumitru Chioaru sînt clare, logice, firești. Criticul este un comentator avizat și înzestrat, descifrînd cu naturalețe și fără patimă ceea ce se vede în operele analizate, fără a lansa ipoteze senzaționale și fără a atribui autorilor intenții după placul său, ori valori exagerate. Deși scrie cu destulă prețuire chiar despre autori încă foarte tineri, unii aflați doar la prima carte, cărora le acordă o binevenită și măgulitoare atenție, Dumitru Chioaru nu se grăbește cu elogiile și comentează rezervat, în limitele unei întîmpinări binevoitoare, dar sceptice. Volumul său are soliditate, emană încredere, este treaba bine făcută a unui autor care chiar i-a citit atent pe cei despre care scrie.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Postări populare

Arhivă blog