marți, 8 noiembrie 2011

Sf. ArhangheliLA MULȚI ANI CELOR CE SĂRBĂTORESC AZI ZIUA ONOMASTICĂ (impicit și mie :) )

”Arhanghele Mihail, mai-marele cetei îngerilor celor fără de trup, creat ai fost de Dumnezeu, Ziditorul tuturor; de aceea cu bucurie laude de acest fel aducem ție:

Bucură-te, făptura a Minții celei ce a făcut lumea;
Bucură-te, revărsarea luminii celei mai înainte de lumină;
Bucură-te, cel ca focul, care stai aproape de Dumnezeire;
Bucură-te, slujitorule neostenit al Treimii;
(…)
Bucură-te, prin care satana s-a surpat;
Bucură-te, Mihaile, slujitorule al Legii!

Pe îngerii cei nemulțumitori văzîndu-i trufindu-se și din cerul cel înfocat căzînd, o dumnezeiescule Mihaile, ca un rob mulțumitor stînd, ai strigat : " Să stăm bine și să luăm aminte "!

Gavriil, al mințior celor ascunse și al tainelor Celui Preaînalt părtaș te-ai arătat, făcînd mai înainte cunoscute cele ce aveau să fie și bunele vestiri de bucurie oamenilor spunîndu-le. Pentru aceasta, cu dorință mă grăbesc a-ți cînta ție :

Bucură-te, văzătorule al luminii celei necunoscute;
Bucură-te, părtașule al tainelor lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce descoperi cele ascunse ale voinței;
Bucură-te, vestitorule de cele negrăite ale lui Dumnezeu;
(…)
Bucură-te, slujitorule al bunelor vestiri dumnezeiești;
(…)
Bucură-te, Gavriil, îngere al darului!”

3 comentarii:

Postări populare

Arhivă blog